வல்வெட்டியில் இப்படி ஒரு அவல நிலை மாற்றமடையுமா இந்தப்பகுதி

இமை வானொலியை கேட்க இங்கே அழுத்தவும்