ஊறணிப்பகுதி புகுந்தது என்ன? அதிகாரிகள் மௌனம்

இமை வானொலியை கேட்க இங்கே அழுத்தவும்